Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku!

Chcemy, abyś w czasie korzystania z naszego serwisu i usług czuł się komfortowo, więc dbamy o Twoją prywatność. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz o plikach cookies, wykorzystywanych przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Definicje:

 1. Dane osobowe – są to informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania przez jeden lub kilka czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy, dane o lokalizacji, oraz informacje zapisywane za pośrednictwem plików cookie czy innej podobnej technologii.
 2. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem wydawnictwo.kadruk.pl
 5. Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub w nim zarejestrowana, korzystająca z jednej lub kilku usług opisanych w Polityce.

Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych zapisywanych na stronie https://wydawnictwo.kadruk.pl jest właściciel serwisu: Drukarnia KAdruk Kotarski Mariusz, Kotarska Irena z siedzibą w Szczecinie, 71-246 Szczecin przy ulicy Romera 10E, NIP: 852 10 23 864, REGON 810803396.

Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Serwisu

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie koniecznym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady i cele przetwarzania tych danych.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego to robimy

Administrator przetwarza dane osobowe wszystkich użytkowników niezarejestrowanych (nie posiadających swojego profilu w Serwisie), korzystających z Serwisu ( w tym: adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone przez pliki cookies) w celu:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie oraz świadczenia usług oferowanych w Wydawnictwie KAdruk;
 • obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji Użytkownika w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest konieczność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest konieczność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • potencjalnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
 • w celach statystycznych i analitycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), czyli prowadzenie analiz aktywności Użytkowników, oraz ich preferencji aby poprawić stosowane funkcje i świadczone usługi;
 • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane poniżej w sekcji „MARKETING”;

Aktywność Użytkowników w Serwisie, w tym dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dot. systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje są przetwarzane w związku ze świadczeniem usług, w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przetrzymywane i przetwarzane dla zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z tworzeniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami oraz atakami.

Rejestracja

Użytkownicy rejestrujący się w Serwisie, proszeni są o podanie danych koniecznych do utworzenia i obsługi konta. Dla ułatwienia obsługi Użytkownik ma możliwość podania dodatkowych danych, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane Użytkownik ma możliwość usunąć w każdej chwili. Dane oznaczone jako obowiązkowe są niezbędne do założenia i obsługi konta, ich niepodanie wyklucza możliwość posiadania konta w Serwisie. Podanie pozostałych danych jest opcjonalne i dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 • świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych nieobowiązkowo – podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • statystycznych i analitycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), czyli prowadzenie analiz aktywności Użytkowników, oraz ich preferencji aby poprawić stosowane funkcje;
 • potencjalnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
 • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane poniżej w sekcji „MARKETING”;
 • jeśli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

Zamówienia

W celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Złożenie zamówienia przez Użytkownika Serwisu jest związane z przetwarzaniem jego danych osobowych. Do przyjęcia i obsługi zamówienia niezbędne jest podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe, ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamówienia. Podanie pozostałych danych nie jest obowiązkowe.

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 • dopełnienia obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • statystycznych i analitycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), czyli prowadzenie analiz aktywności Użytkowników, oraz ich preferencji aby poprawić stosowane funkcje;
 • potencjalnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
 • w celach związanych z badaniem satysfakcji, szczególnie przez wysyłanie na adres e-mail komunikatów z prośbą o wystawienie opinii (recenzji) – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na utrzymywaniu stałej, wysokiej jakości obsługi i poziomu zadowolenia Klientów z oferowanych produktów;

Płatności

Administrator akceptuje płatności przez PayU. Podczas przetwarzania płatności niektóre z Twoich danych zostaną przekazane firmie PayU SA, w tym informacje wymagane do przetworzenia lub obsługi płatności, takie jak wartość zamówienia i informacje rozliczeniowe.

Komentarze

W sytuacji gdy Użytkownik pozostawi komentarz w serwisie Wydawnictwa KAdruk, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie adresu email Użytkownika(tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy Użytkownik jej używa. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza obrazek profilowy Użytkownika jest widoczny publicznie w kontekście jego komentarza.

Marketing

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników do celów marketingowych, które mogą polegać na:

 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które są dostosowane do jego preferencji (reklama behawioralna);
 • wysyłaniu mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które mogą zawierać informacje handlowe;
 • prowadzeniu innych działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

Do realizacji działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach może wykorzystać profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Użytkownika, Administrator dokonuje oceny wybranych informacji dot. osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub wykonania prognozy na przyszłość.

REKLAMA KONTEKSTOWA

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej czyli niedostosowanej do preferencji Użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

REKLAMA BEHAWIORALNA

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym również dane osobowe gromadzone przez pliki cookies (lub inne podobne technologie), do celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej, czyli dostosowanej do ich preferencji. Przetwarzanie danych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora i tylko pod warunkiem, zgody Użytkownika na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, w każdym momencie może też zostać wycofana, w szczególności przez wyczyszczenie historii cookies lub wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

MARKETING BEZPOŚREDNI

Jeśli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych poprzez e-mail, SMS lub inne środki komunikacji elektronicznej, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłaniu informacji marketingowych w granicach zgody udzielonej przez Użytkownika zgody. Użytkownik ma prawo nie wyrażać zgody na przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym także profilowania. Dane Użytkownika będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik nie wyrazi zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

PORTALE SPOŁECZNOŚĆIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Dane te są przetwarzane jedynie w związku z prowadzeniem profilu, w tym także w celu dostarczania Użytkownikom informacji o aktywności Administratora oraz o promowaniu różnego rodzaju wydarzeń czy produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcji dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

APLIKACJE MOBILNE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników również w celu umożliwienia korzystania z Serwisu za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Dane Użytkowników są przetwarzane w celu rejestracji i korzystania z aplikacji mobilnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym zakresie niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przy pomocy aplikacji mobilnych Użytkownik może przede wszystkim: przeglądać asortyment Serwisu, uzyskiwać dostęp do swojego konta w Serwisie, składać zamówienia i dokonywać za nie płatności, śledzić informacje udostępniane w aplikacji mobilnej oraz korzystać z innych funkcji dostępnych w aplikacji mobilnej. Administrator informuje, że ze względu na ograniczenia techniczne aplikacja mobilna może nie zapewniać możliwości skorzystania ze wszystkich funkcji Serwisu.

PLIKI COOKIES

Pliki cookies są to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika odwiedzającego Serwis. Cookies gromadzą informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. przez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

Administrator wykorzystuje cookies przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator i inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika na czas trwania sesji – identyfikator sesji;
 • pliki cookies uwierzytelniające niezbędne do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji;
 • pliki cookies zapewniające bezpieczeństwo, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 • pliki cookies sesyjne, odtwarzaczy multimedialnych, na czas trwania sesji;
 • pliki cookies trwałe, niezbędne do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej;
 • pliki cookies do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji;
 • pliki cookies monitorujące ruch na stronie internetowej, tj. cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dot. funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zgromadzonych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners;

Administrator wykorzystuje także pliki cookies w celach marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W związku z tym Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki i może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności przez wyczyszczenie historii cookies lub wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

Okres przetwarzania danych

Okres przetwarzania danych przez Administratora jest zależny od rodzaju świadczonej usługi oraz od celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Czas przetwarzania danych może być wydłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są trwale usuwane.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na jego podstawie zgłaszającemu takie żądanie Administrator przekazuje informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
 • Prawo uzyskania kopii danych – na jego podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej to żądanie;
 • Prawo do sprostowania – na jego podstawie Administrator usuwa możliwe niezgodności lub błędy dot. przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, w przypadku gdy są niekompletne lub uległy zmianie;
 • Prawo do usunięcia danych – na jego podstawie zgłaszający może żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już konieczne do realizowania jakiegokolwiek celu, dla którego dane zostały zebrane;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – na jego podstawie Administrator musi zaprzestać dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 • Prawo do przenoszenia danych – na jego podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez obowiązku uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach związanych z badaniem satysfakcji – osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach związanych z badaniem satysfakcji, przede wszystkim wyrazić sprzeciw wobec wysyłania na adres e-maili komunikacji z prośbą o wystawienie opinii (recenzji);
 • Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Sprzeciw w tym zakresie powinien posiadać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
 • Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w każdym czasie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
 • Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne dot. ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

 • w formie pisemnej na adres: Drukarnia KAdruk, ul. Rapackiego2, 71-467 Szczecin;
 • drogą e-mailową na adres: biuro@kadruk.com.pl

Wniosek powinien wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj.:

 • z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek;
 • jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. aktywność w określonym serwisie internetowym);
 • jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. marketingowe, analityczne, itp.).

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu 30 dni od jego otrzymania. W razie konieczności wydłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach.

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

ODBIORCY DANYCH

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom oraz partnerom handlowym w przypadku zakupu dokonanego od podmiotu innego niż Administrator.

W przypadku pozyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dot. Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko w sytuacji, gdy jest to nieuniknione, i z zapewnieniem odpowiedniej ich ochrony, przede wszystkim przez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator stale prowadzi analizę ryzyka dla zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający, że dostęp do danych mają jedynie osoby autoryzowane i jedynie w zakresie, w jakim jest to konieczne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez pracowników i współpracowników posiadających do tego uprawnienia.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by również jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące posiadały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy przez adres e-mail biuro@kadruk.com.pl lub adres korespondencyjny Drukarnia KAdruk, ul. Rapackiego 2; 71-467 Szczecin;

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: biuro@kadruk.com.pl w każdej sprawie dot. przetwarzania danych osobowych.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest stale weryfikowana i aktualizowana.